Hoog contrast     groot   groter   grootst

vergroot de kansen en mogelijkheden van mensen die niet goed kunnen horen én zien.

Home

Kent u iemand die niet goed kan horen én zien?

In Nederland zijn naar schatting 40.000 mensen zowel slechthorend als slechtziend. Dat is gemiddeld 100 mensen per gemeente. Net als iedereen willen zij zelfstandig wonen, onderwijs volgen, werken, en genieten van hun vrijetijd. Veel mensen regelen dit zelf, maar vaak hebben ze daarbij ondersteuning nodig; van mensen in hun directe omgeving en van organisaties die specialist zijn in de dienstverlening aan en communicatie met mensen die niet goed horen én zien.

Oog en Oor voor Talent is een landelijk initiatief van deze organisaties. Zij vragen in een landelijke campagne aandacht voor de talenten van mensen die niet goed kunnen horen én zien. In de lokale activiteiten van de campagne staat de communicatie met, en het ervaren van de mogelijkheden van deze mensen, centraal. Zodat meer begrip ontstaat voor hun vragen.

Meer informatie