Hoog contrast     groot   groter   grootst

vergroot de kansen en mogelijkheden van mensen die niet goed kunnen horen én zien.

 Home

Campagne

Oog en Oor voor Talent vergroot de kansen en mogelijkheden van mensen die niet goed kunnen horen én zien.

De campagne Oog en Oor voor Talent vraagt aandacht voor de talenten van mensen die niet goed kunnen horen én zien. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van de gespecialiseerde dienstverlening aan mensen met doofblindheid. Professionals van gemeenten gaan met hen gesprek. Communicatie met en begrip voor mensen met doofblindheid vraagt dan ook extra aandacht. Ook de veranderingen in het onderwijs vragen om meer aandacht en specifieke kennis van kinderen en jongeren met doofblindheid.

Talenten laten zien

In de activiteiten van de campagne staat de communicatie met, en het ervaren van de mogelijkheden van mensen die niet goed kunnen horen én zien, centraal. Zodat meer begrip ontstaat voor de vragen van deze mensen, en hun deelname aan de samenleving als vanzelfsprekend wordt gezien. De organisaties die deelnemen aan de campagne, organiseren lokale activiteiten. Mensen met doofblindheid laten hun talenten zien. Ontmoeting met buurt- en plaatsgenoten, professionals van gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven en andere organisaties, staat steeds centraal. Sommige organisaties organiseren ook landelijke activiteiten. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Naar de Agenda